Srážkoměry - Jevíčko

Cetkovice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše Obecního úřadu, Náves 168. Provozovatelem je obec Cetkovice.

Jevíčko

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na území obce Jaroměřice, východně od města Jevíčka.

Jevíčko - náměstí

Meteostanice se nachází na střeše Městského úřadu, Palackého náměstí 1. Provozovatelem je město Jevíčko.

Přední Arnoštov

Srážkoměr je umístěn za budovou místního kulturního domu. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Stará Roveň

Srážkoměr je umístěn za budovou staré školy. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Úsobrno

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem je umístěna v areálu sběrného místa obce Úsobrno. Srážkoměrná stanice je provozována obcí Úsobrno.