Srážkoměry - Ježov

Čeložnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše vodárny mezi intravilánem obce Čeložnice a chatovou oblastí Pastvisko.
Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce Kostelec.
Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Ježov

Srážkoměrná stanice je umístěna v severovýchodní části obce Ježov na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Stanice je vyhřívaná a uzpůsobená pro celoroční měření se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Újezdec

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 122) v severovýchodní části obce Újezdec. Majitelem a provozovatelem je obec Újezdec.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.