Srážkoměry - Kaplice

Dolní Dvořiště

Srážkoměrné čidlo se nachází v areálu úpravny vody v Dolním Dvořišti nedaleko vodního toku Malše v ř. km cca 63,7. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

Pohorská Ves - Terčí Dvůr

Srážkoměrné čidlo se nachází nedaleko areálu ČOV na katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

VD Soběnov

Srážkoměrné čidlo se nachází na vodohospodářském objektu u vodní nádrže Soběnov na katastrálním území Hradiště u Kaplice ve městě Kaplice. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.