Srážkoměry - Křtěnov

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice obce Křtěnov se nachází u objektu s č.p. 17.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s.p., se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze v. n. Letovice.

VD Vír

Automatická srážkoměrná stanice Povodí Moravy s.p. je umístěna u hráze VD Vír.