Srážkoměry - Kyjov

Nemotice

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno v zahradě Obecního úřadu č. p. 66 v Nemoticích. Jedná se o automatickou srážkoměrnou stanici s automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv.

Terezín

Srážkoměrná stanice obce Terezín je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín v lokalitě Příhony. Srážkoměr je nevyhřívaný a data přenáší v období od března do listopadu. Majitelem a provozovatelem je obec Terezín.

VD Koryčany

Automatická srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází nedaleko vodní nádrže Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.