Srážkoměry - Městečko Trnávka

Přední Arnoštov

Srážkoměr je umístěn za budovou místního kulturního domu.

Stará Roveň

Srážkoměr ve správě obce je umístěn za budovou staré školy.