Srážkoměry - Kaplice

Český Krumlov - Přísečná

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Přísečná u Českého Krumlova. Samotné čidlo je umístěno u budovy č.p. 46. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Dolní Dvořiště

Srážkoměrné čidlo se nachází v areálu úpravny vody v Dolním Dvořišti nedaleko vodního toku Malše v ř. km cca 63,7. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

Horní Stropnice (PVL)

Srážkoměrná stanice se nachází v severovýchodní části obce Horní Stropnice na střeše limnigrafické stanice na břehu Stropnice.
Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

Pohorská Ves - Terčí Dvůr

Srážkoměrné čidlo se nachází nedaleko areálu ČOV na katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Staré Hutě (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Horní Stropnice v osadě Staré Hutě přes potok mezi domy č. p. 21 a 26. Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází ve výšce 792 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Trhové Sviny (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Trhové Sviny za obytnými domy ulice Jeronýmova (za domem č. p. 542). Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází ve výšce 468 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

VD Humenice (PVL)

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Horní Stropnice u domu hrázného vodního díla Humenice.
Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

VD Římov (PVL)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části obce Římov v areálu Povodí Vltavy nedaleko hráze VD Římov.
Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.

VD Soběnov (PVL)

Srážkoměrná stanice se nachází ve městě Kaplice v místní části Hradiště u domu hrázného vodní nádrže Soběnov.
Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.