Srážkoměry - Kaplice

Český Krumlov - Přísečná

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Přísečná u Českého Krumlova. Samotné čidlo je umístěno u budovy č.p. 46. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Dolní Dvořiště

Srážkoměrné čidlo se nachází v areálu úpravny vody v Dolním Dvořišti nedaleko vodního toku Malše v ř. km cca 63,7. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

Horní Stropnice

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části intravilánu obce Horní Stropnice. Samotné čidlo je umístěno nedaleko budov č.p. 1 a 110. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

Pohorská Ves - Terčí Dvůr

Srážkoměrné čidlo se nachází nedaleko areálu ČOV na katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Staré Hutě

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Staré Hutě v ORP Trhové Sviny. Čidlo je umístěno na parcele 951/1. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Trhové Sviny

Srážkoměrná stanice je umístěna v intravilánu města Trhové Sviny nedaleko městského úřadu, konkrétně u č. p. 31. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

VD Humenice

Srážkoměrné čidlo se nachází na objektu bez č.p. nedaleko hráze vodní nádrže Humenice v obci Humenice.  Soběnov na katastrálním území Hradiště u Kaplice ve městě Kaplice. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

VD Římov

Srážkoměrné čidlo se nachází v objektu úpravny vody v obci Římov nedaleko hráze VD Římov. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.

VD Soběnov

Srážkoměrné čidlo se nachází na vodohospodářském objektu u vodní nádrže Soběnov na katastrálním území Hradiště u Kaplice ve městě Kaplice. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava.