Srážkoměry - Ostrava

Bartošovice

Stanice se nachází severně od intravilánu obce Bartošovice v lokalitě pod Dolním Bartošovickým rybníkem.

Bravantice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik

Dolní Lhota

Srážkoměrná stanice ve správě obce Dolní Lhota se nachází na budově hasičské zbrojnice v Dolní Lhotě. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Ostrava - Poruba

Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava. Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku s adresou K Myslivně 3, na okraji Ostravy-Poruby – u pobočky ČHMÚ.

Polanka nad Odrou

Nevyhřívaný srážkoměr je instalován na stožáru, který je umístěn na střeše hlavní budovy základní školy v místní části Horní Polanka. Střecha budovy zajistí ochranu před případným vandalismem a poškozením přístroje. Měřící stanice se nachází v povodí kritického bodu při přívalových srážkách a bude monitorovat úhrn srážek v dané lokalitě. Srážkoměr je instalován tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty. Srážkoměrnou stanici provozuje městský obvod Polanka nad Odrou.

Svinov

Srážkoměrná stanice je pod správou Povodí Odry, státní podnik. Nachází se na levém břehu vodního toku Odra nedaleko bývalého dolu Svinov (Jana Šverma II).