Srážkoměry - Přerov

Beňov

Srážkoměrná stanice obce Beňov je umístěna na stěně ve dvoře obecního úřadu. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Beňov. Provozovatelem stanice je obec Beňov.

Dřevohostice

Srážkoměrná stanice ve správě městyse Dřevohostice je umístěna na střeše za Úřadem městyse Dřevohostice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise městyse Dřevohostice.

Dřevohostice (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice ve správě Českého hydrometeorologického ústavu. Stanice se nachází v nadmořské výšce 238 m n. m. na upravené zahradě rodinného domu č. p. 181 v obci Dřevohostice. 

Kojetín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na kopci Svinec západně od intravilánu města Kojetín. 

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice ve správě obce Měrovice nad Hanou se nachází v zemědělském areálu, parcelní číslo 720/102, k.ú. 

Přerov - ČHMÚ

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v nadmořské výšce 210 m n. m. v blízkosti Střední zemědělské školy v Přerově.

Přerov - hasičská zbrojnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice. Provozovatelem je město Přerov.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Přerov-Penčice. Nachází se v nadmořské výšce cca 246 m n. m. Provozovatelem stanice je město Přerov.

Tovačov

Srážkoměrná stanice ve správě města Tovačov je umístěna na střeše zdravotního střediska.