Srážkoměry - Přerov

Beňov

Srážkoměrná stanice obce Beňov je umístěna na stěně ve dvoře obecního úřadu. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Beňov.

Dřevohostice

Srážkoměrná stanice městyse Dřevohostice je umístěna na střeše za Úřadem městyse Dřevohostice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise městyse Dřevohostice.

Dřevohostice (ČHMÚ)

Automatická srážkoměrná stanice ve správě Českého hydrometeorologického ústavu. Stanice se nachází v nadmořské výšce 238 m n. m. na upravené zahradě rodinného domu č. p. 181 v obci Dřevohostice. 

Kojetín

Srážkoměrná stanice se nachází na kopci Svinec severně od intravilánu obce Kojetín. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v zemědělském areálu, parcelní číslo 720/102, k.ú. Měrovice nad Hanou. Provozovatelem stanice je obec Měrovice nad Hanou.

Přerov - ČHMÚ

Srážkoměr ve správě ČHMÚ

Přerov - hasičská zbrojnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Penčice (Přerov). Nachází se v nadmořské výšce cca 246 m n. m. Provozovatelem stanice je město Přerov.

Tovačov

Srážkoměrná stanice města Tovačov je umístěna na střeše zdravotního střediska. Provozovatelem je město Tovačov.