Srážkoměry - Uherský Brod

Horní Němčí

Srážkoměrná stanice se nachází na obecní budově u fotbalového hřiště v jižní části intravilánu obce Horní Němčí. Srážkoměrná stanice automaticky odesílá data a varovné SMS. Provozovatelem srážkoměrné stanice je LVS Horní Němčí a Slavkov.

 

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat na server a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Strání na náměstí u Zámečku ve střední části intravilánu obce. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

VD Bojkovice

Srážkoměr Povodí Moravy, s.p. s automatickým odesíláním dat.