Srážkoměry - Uherský Brod

Horní Němčí

Srážkoměrná stanice se nachází na obecní budově u fotbalového hřiště v jižní části intravilánu obce Horní Němčí. Srážkoměrná stanice automaticky odesílá data a varovné SMS. Provozovatelem srážkoměrné stanice je LVS Horní Němčí a Slavkov.

 

Komňa

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě obce Komňa, která je instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření Komňa. Stanice je umístěna na budově jídelny MŠ (č. p.: 169).

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat na server a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.

Rudice

Srážkoměrná stanice Rudice se nachází na střeše bývalé Mateřské školy, čp. 205. Stanice je ve správě obce Rudice.

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Strání na náměstí u Zámečku ve střední části intravilánu obce. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Uherský Brod

Srážkoměrná stanice Uherský Brod se nachází na pravém břehu řeky Olšavy v místní části Bajovec. Provozovatelem této stanice je Povodí Moravy, s. p. 

VD Bojkovice

Srážkoměr Povodí Moravy, s.p. s automatickým odesíláním dat.

VD Ludkovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p.

VD Luhačovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s.p. se nachází jihovýchodně od vodní nádrže Luhačovice, v zahradě u č.p. 204.