Srážkoměry - Vizovice

VD Slušovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p., umístěná pod hrází vodního díla Slušovice.

Vizovice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ, která se nachází za budovou č. p. 178, v nadmořské výšce 313 m n. m.

Vizovice (PMO)

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p. Stanice se nachází na levé straně ulice Razov u mostku přes vodní tok Lutoninka ve směru na Zádveřice - Raková.

Vizovice (SR města)

Vyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých i tuhých srážek je umístěn na střeše objektu MěÚ Vizovice. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla.