Srážkoměry - Vyškov

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 524 m n. m. a spadá do povodí III. řádu  - Svratka do Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Dinopark

Srážkoměr je umístěn na zahradě hvězdárny. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m. a spadá do povodí III. řádu  - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Rychtářov

Srážkoměr je umístěn na zahradě mateřské školy. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek.

VD Opatovice

Srážkoměr je umístěn nedaleko vodní nádrže Opatovice. Tento srážkoměr je pod správou Povodí Moravy, s. p.