Srážkoměry - Vyškov

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Bukovinka nedaleko Vyškova v nadmořské výšce 524 m n. m. a spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Dinopark

Srážkoměr je umístěn na zahradě hvězdárny. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m. a spadá do povodí III. řádu  - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Rychtářov

Srážkoměr je umístěn na zahradě mateřské školy v obci Rychtářov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem je město Vyškov.

VD Opatovice

Srážkoměr je umístěn nedaleko vodní nádrže Opatovice poblíž odtoku z VD Opatovice Malá Haná. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice provozovaná městem Ivanovice na Hané se nachází v areálu hasičské zbrojnice u OÚ v Zelené Hoře.