Srážkoměry - Vyškov

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Bukovinka nedaleko Vyškova v nadmořské výšce 524 m n. m. a spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Dinopark

Srážkoměr je umístěn na zahradě hvězdárny. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem je město Vyškov.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m. a spadá do povodí III. řádu  - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Ježkovice

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše obecního úřadu č. p. 31. Srážkoměr je nevyhřívaný se záchytnou plochou 200 cm2.

Podivice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ s aktuálním měřením. Stanice je umístěna severozápadně od intravilánu obce na okraji lesa.

Rychtářov

Srážkoměr je umístěn na zahradě mateřské školy v obci Rychtářov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem je město Vyškov.

VD Opatovice

Srážkoměr je umístěn nedaleko vodní nádrže Opatovice poblíž odtoku z VD Opatovice Malá Haná. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice provozovaná městem Ivanovice na Hané se nachází v areálu hasičské zbrojnice u OÚ v Zelené Hoře.