Srážkoměry - Potštejn

Dlouhoňovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu elektrického vedení u požární nádrže na parcele č. 2127 (k. ú. Dlouhoňovice). Stanice je ve správě obce Dlouhoňovice.

Sopotnice

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku u obecního úřadu, parcelní číslo 133/3. Srážkoměr je ve správě obce Sopotnice

Vamberk

Srážkoměrná stanice ve správě města se nachází na střeše MÚ Vamberk.

Žamberk

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 500 cm2 je umístěn střeše garáží MP Žamberk. Srážkoměr je ve správě města Žamberk.

Žamberk (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části katastrálního území města Žamberk v těsné blízkosti vodního díla Nový rybník. Tato stanice je ve správě ČHMÚ.