Srážkoměry - Potštejn

Sopotnice

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku u obecního úřadu, parcelní číslo 133/3. Srážkoměr je ve správě obce Sopotnice

Vamberk

Srážkoměrná stanice ve správě města se nachází na střeše MÚ Vamberk.

Žamberk (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části katastrálního území města Žamberk v těsné blízkosti vodního díla Nový rybník. Tato stanice je ve správě ČHMÚ.