Srážkoměry - Přibyslav

Česká Jablonná (SR1, Přibyslav)

Srážkoměrná stanice umístěná v České Jablonné v areálu zemědělského družstva na parcele č. 483/4. Provozovatelem stanice je město Přibyslav.

Hřiště (SR3, Přibyslav)

Srážkoměrná stanice umístěna v areálu firmy Osiva a. s., na parcele č. 347/1, v k. ú. Hřiště. Provozovatelem stanice je město Přibyslav.

Přibyslav

Srážkoměrná stanice Přibyslav se nachází východně od města Přibyslav nedaleko zdejšího letiště v nadmořské výšce 530 m n. m. Stanici provozuje ČHMÚ pobočka Praha. 

Utín (SR2, Přibyslav)

Srážkoměrná stanice je umístěna v Přibyslavi poblíž osady Utín na stožáru u vodárny. Objekt se nachází na parcele č. 226/2. Provozovatelem stanice je město Přibyslav.