Srážkoměry - Prostřední Bečva

Dolní Bečva

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě obce Dolní Bečva byla instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření Dolní Bečva. Stanice se nachází na oploceném pozemku vodojemu (parcela č. 779/2).

Horní Bečva (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Horní Bečva v části Grapa blízko budovy č. p. 702. Srážkoměr je umístěn ve výšce 565 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Horní Bečva (obecní)

Srážkoměrná stanice ve správě obce Horní Bečva se nachází u obecního úřadu Horní Bečva (u č.p. 550)

Hutisko-Solanec

V obci Hutisko-Solanec je srážkoměr umístěn v areálu obecního úřadu. Srážkoměr je nevyhřívaný (v provozu březen - listopad). Provozovatelem je obec Hutisko-Solanec.

VD Horní Bečva

Srážkoměr se nachází u vodní nádrže Horní Bečva. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.