Srážkoměry - Rohle

Dubicko

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn v areálu ČOV v obci Dubicko.

Libina

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecní budově ve východní části obce v katastru Horní Libina na parcele č. 3082.
Majitelem a provozovatelem je obec Libina.

Rohle

Srážkoměrná stanice se nachází na budově obecního úřadu č. p. 56.
Majitelem a provozovatelem je obec Rohle.