Srážkoměry - Rohle

Dubicko

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn v areálu ČOV v obci Dubicko.

Libina

Srážkoměrná stanice ve správě obce Libina je umístěna na obecní budově ve východní části katastru, parcelní č. 3082, k. ú. Horní Libina.

Rohle

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově obecního úřadu obce Rohle a je ve správě obce Rohle.