Srážkoměry - Snovídky

Nemotice

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno v zahradě Obecního úřadu č. p. 66 v Nemoticích. Jedná se o automatickou srážkoměrnou stanici s automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv.

VD Koryčany

Automatická srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází nedaleko vodní nádrže Koryčany.