Srážkoměry - Snovídky

Letošov

Srážkoměrná stanice umístěná v areálu ČOV v katastrálním území Letošov. Stanice je vyhřívaná, její provoz zajišťuje obec Nesovice.

Nemotice

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno v zahradě Obecního úřadu č. p. 66 v Nemoticích. Jedná se o automatickou srážkoměrnou stanici s automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv.