Srážkoměry - Starý Hrozenkov

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr ve správě obce Pitín, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.