Srážkoměry - Tetčice

Tetčice

Srážkoměrná stanice Tetčice se nachází v areálu čistírny odpadních vod na  východ od intravilánu obce Tetčice. Srážkoměrná stanice je ve vlastnictví obce Tetčice.