Srážkoměry - Tetčice

Tetčice

Srážkoměrná stanice Tetčice (v areálu ČOV) východním směrem od intravilánu obce