Srážkoměry - Troubelice

Dubicko

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn v areálu ČOV Dubicko.

Libina

Srážkoměrná stanice obce Libina. Umístěna na obecní budově ve východní části katastru, parcelní č. 3082, k. ú. Horní Libina.

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č.p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č.p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Police

Jedná se o nevyhřívanou srážkoměrnou stanici umístěnou na parcele č. 790, katastru obce Klopina. V místě zajištění je k dispozici měření teploty a atmosférického tlaku vzduchu. 

Rohle

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově obecního úřadu obce Rohle a je ve správě obce Rohle.