Srážkoměry - Tršice

Bukovany

Srážkoměrná stanice obce Bukovany je umístěna na střeše obecního úřadu. Srážkoměr byl nainstalován na jaře roku 2014. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr, který slouží k měření kapalných srážek v období březen-říjen. Provozovatelem je obec Bukovany. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce.

Hlubočky

Automatický celoroční srážkoměr je umístěn na střeše obchodního domu na adrese Dukelských hrdinů 502, 783 61 Hlubočky. Srážkoměr provozuje obec Hlubočky.

Kozlov

Srážkoměrná stanice obce Kozlov se nachází na katastrálním území Slavkov u Města Libavá v nadmořské výšce 612 m n. m. Jedná se o automatický vyhřívaný celoroční srážkoměr, který spravuje ČHMÚ Ostrava. 

Lošov

Srážkoměrná stanice v obci Lošov se nachází v areálu meteorologické stanice cca 0,5 km severovýchodním směrem od intravilánu obce. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm. Provozovatelem je Statutární město Olomouc. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava. 

Majetín

Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Majetín je umístěna na střeše budovy v areálu místního koupaliště, v nadmořské výšce 210 m n. m. 

Olomouc - Holice

Jedná se o automatický celoroční vyhřívaný srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava. Nachází se na katastrálním území městské čtvrtě Holice u Olomouce v nadmořské výšce 210 m n. m.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Přerov-Penčice. Nachází se v nadmořské výšce cca 246 m n. m. Provozovatelem stanice je město Přerov.