Srážkoměry - Velké Meziříčí

Křižanov

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna u vodojemu na kopci Šibeník (areál stanice ČHMÚ na měření kvality ovzduší), srážkoměr je vyhřívaný. Provozovatelem je městys Křižanov.

Olší nad Oslavou

Automatický srážkoměr leží v místní části Olší nad Oslavou a je umístěn na vodojemu. Srážkoměr je nevyhřívaný. Provozovatelem je město Velké Meziříčí.

VD Mostiště

Srážkoměrná stanice je umístěna u vodního díla Mostiště. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Velké Meziříčí

Srážkoměrná stanice je umístěna v nadmořské výšce 452 m n. m. v intravilánu města Velké Meziříčí. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Velké Meziříčí - Lhotky

Automatický srážkoměr leží v místní části Lhotky a je umístěn na budově školky. Srážkoměr je nevyhřívaný (napájení ze sítě 230V). Provozovatelem je město Velké Meziříčí.

Velké Meziříčí - Svařenov

Automatický srážkoměr provozuje město Velké Meziříčí. Nachází se na vodojemu v části Hrbov-Svařenov. Srážkoměr je nevyhřívaný.