Srážkoměry - Vernířovice

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Novoveský vrch

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, s.p.

Šumperk

Srážkoměrná stanice ČHMÚ se nachází na okraji severní části města směrem na Bratrušov.

Velké Losiny

Srážkoměrná stanice ČHMÚ