Srážkoměry - Vojkovice

Holasice

Srážkoměrné čidlo obce je instalováno u čistírny odpadních vod ve východní části obce. Provozovatelem je obec Holasice.

Pohořelice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Brno se nachází v ul. Brněnská u č. p. 350 v nadmořské výšce 180 m.

Židlochovice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu městské knihovny, která leží v centrální části města. Provozovatelem je město Židlochovice.