Srážkoměry - Vojkovice

Blučina

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše buňky v areálu sběrného dvora. Provozovatelem je obec Blučina.

Holasice

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Holasice a je umístěná v areálu čistírny odpadních vod.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Holasice.

Pohořelice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Brno se nachází v ul. Brněnská u č. p. 350 v nadmořské výšce 180 m.

Vojkovice

Srážkoměr obce Vojkovice se nachází na střeše mateřské školy - ulice Družstevní č. p. 253.

Židlochovice

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu města Židlochovice na budově Mateřské školy.
Vlastníkem a provozovatelem je město Židlochovice.