Srážkoměry - Zabrušany

Hrob, Křižanov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem se nachází v západní části města Hrob.

Teplice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem je součástí automatizované klimatologické stanice a nachází se u Masarykovy třídy mezi č. p. 199 a 439.

VD Všechlapy

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Ohře, státní podnik, je součástí monitoringu VD Všechlapy v obci Zabrušany. Srážkoměrná stanice je umístěna v blízkosti hráze vodní nádrže SZ od intravilánu Zabrušan.