Srážkoměry - Záhorovice

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat na server a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.

Uherský Brod

Srážkoměrná stanice Uherský Brod se nachází na pravém břehu řeky Olšavy v místní části Bajovec. Provozovatelem této stanice je Povodí Moravy, s. p. 

VD Bojkovice

Srážkoměr Povodí Moravy, s.p. s automatickým odesíláním dat.