Srážkoměry - Zámrsk

Dobříkov

Srážkoměrné čidlo je umístěno v obci Dobříkov na budově místní sokolovny č. p. 29. Provozovatelem stanice je obec Dobříkov.

Choceň

Srážkoměr je umístěn u čistírny odpadních vod na pravém břehu Tiché Orlice a je ve správě ČHMÚ.

Vysoké Mýto (srážkoměr města)

Vyhřívaný srážkoměr je ve správě města Vysoké Mýto a je umístěn na budově městského úřadu.

Zámrsk

Srážkoměrná stanice (ve správě obce Zámrsk) je umístěna na budově OÚ (č. p. 95).