Srážkoměry - Závišice

Příbor - jih

Srážkoměr je umístěn v jižní části města Příbor, blízko č. p. 1589, u silnice I/58. Provozovatelem stanice je město Příbor.

Rybí

Srážkoměrné čidlo je umístěno na pozemku mateřské školky č. p. 318 v obci Rybí. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých srážek v období březen-listopad. Provozovatelem stanice je obec Rybí.

Štramberk

Srážkoměrná stanice je umístěna na manipulačním objektu na hrázi retenční nádrže Štramberk na vodním toku Sedlnice, která je v majetku společnosti Kotouč Štramberk spol. s r. o. Srážkoměrnou stanici spravuje Povodí Odry, státní podnik.

Ženklava

Srážkoměrné čidlo je umístěno na střeše OÚ Ženklava, č. p. 243. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých i tuhých srážek v průběhu celého roku. Provozovatelem stanice je obec Ženklava.