Srážkoměry - Zborovice

Kroměříž

Srážkoměr ve správě ČHMÚ se nachází v areálu Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.

Věžky

Srážkoměrná stanice ve správě obce Věžky je umístěná na oploceném pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek, který využívá mechanismu "děleného překlápěcího člunku".

Zdounky

Srážkoměrná stanice, která je ve správě obce Zdounky, se nachází na střeše objektu u fotbalového hřiště.