Srážkoměry - Žeravice

Ježov

Vyhřívaná srážkoměrná stanice provozována obcí Ježov je umístěna na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště, která se nachází v severovýchodní části intravilánu obce Ježov. Stanice je uzpůsobena pro celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2.

Újezdec

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 122) v severovýchodní části obce Újezdec. Majitelem a provozovatelem je obec Újezdec.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.