Srážkoměry - Žeravice

Ježov

Srážkoměrná stanice je umístěna v severovýchodní části obce Ježov na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Stanice je vyhřívaná a uzpůsobená pro celoroční měření se záchytnou plochou 200 cm2.
Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Újezdec

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 122) v severovýchodní části obce Újezdec. Majitelem a provozovatelem je obec Újezdec.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.