Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Tovačov je při povodni ohrožováno zhruba 229 budov s číslem popisným nebo evidenčním, ležících v záplavovém území řek Moravy, Bečvy a toku Blata. Z toho přibližně 30 budov tvoří garáže na ulici Podzámčí. Ohrožené objekty trvale obývá zhruba 662 obyvatel, z toho 71 obyvatel spadá do rizikové kategorie starších 70 let, osoby ZTP. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Tovačov - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města Tovačov se nachází 3 ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Tovačov
Kontaminovaná místa na území města Tovačov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Tovačov.

Všechny povodňové plány, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Tovačov, u předsedy povodňové komise města.