Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Tovačov.

Osoby na území města Tovačov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může dojít k zaplavení několika významnějších komunikací na území města Tovačov. Už při dvacetileté povodni lze očekávat zaplavení silnice č. 434 od Mlýnského náhonu ve směru na Troubky a dále na Přerov. V tomto případě lze využít ústupové trasy po silnici č. 434 ve směru na Hrubčice a dále na Prostějov, případně silnici č. 435 ve směru Věrovany a dále na Olomouc. Při stoleté povodni bude zaplavena silnice spojující části města Annín a Město. V tomto případě je možné pro obyvatele Annína využít ústupovou trasu po silnici 435 směrem na Oplocany. »
Dopravní omezení na území města Tovačov
Objízdné trasy na území města Tovačov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.