Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 12, 751 01 Tovačov
Tel.: 581 706 951
Fax: 581 731 302
E-mail: mu@tovacov.cz

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Tel.: 581 568 534 - 7
E-mail: posta@prerov.eu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Vedoucí odboru: RNDr. Pavel Juliš
Bratrská 34, 750 11 Přerov
Tel: 581 268 232
E-mail:  pavel.julis@prerov.eu

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Vedoucí oddělení: Ing. Ivana Hřibová
Tel.: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu 

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 30
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra