Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Tovačov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
vedoucí provozu: Veronika Mazánová, Dis., Tel.: 581 200 491, -493
E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků  Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Tovačov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Morava 10100003 4-10-03-121, 4-10-03-135, 4-12-01-001/1, 4-12-01-001/3
Bečva 10100043 4-11-02-072/1
Blata 10100075 4-12-01-024/1, 4-12-01-024/3
Malá Bečva 10100361 4-12-02-098
Splavská  10198353 4-10-03-136/1
Morávka (rameno Moravy) 10100424 4-10-03-134
Bezejmenný tok 10204575 4-12-01-001/2
Bezejmenný tok 10203989 4-10-03-134

 

  • Vodní toky ve správě Rybářství Přerov, a.s.

Gen. Štefánika 1149/5, 750 02 Přerov I-Město
Tel.: 581 202 873
Email: rybar.as@quick.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Rybářství Přerov, a.s. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Tovačov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Boleloucký potok 10200082 4-12-01-024/2
Bezejmenný tok 10195555 4-12-01-024/2

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku

IDVT

ČHP

Císařovský potok 10191837 4-11-02-072/2
Bezejmenný tok 10202981 4-12-01-001/3
Bezejmenný tok 10191392 4-10-03-136/1
Bezejmenný tok 10187103 4-12-01-024/3
Bezejmenný tok 10204400 4-10-03-136/1
Bezejmenný tok 10195487 4-12-01-001/3
Bezejmenný tok 10199218 4-10-03-136/1