Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Josef Daněk
Jan Kozubík

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Jaromír Polanský
Rostislav Zrník
David Ondřišík
Jaromír Kašpar

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
DH 112, UNC Antonín Kolínek
MAN - kontejnerový sklápěč, UNC Antonín Hyžák
pytle s pískem VJ PO Valašská Polanka
CAS 32 Tatra 148 SDH Valašská Polanka
CAS 32 Tatra 815 SDH Valašská Polanka
přepravní dodávka Ford Transit SDH Valašská Polanka
kalová čerpadla 2 ks SDH Valašská Polanka
motorová pila SDH Valašská Polanka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Valašská Polanka

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
obecní úřad shromaždiště Valašská Polanka 270 Josef Daněk    
kulturní dům nouzové stravování a ubytování Valašská Polanka 300 Josef Daněk 200 200
základní škola nouzové stravování a ubytování Valašská Polanka 301 Josef Daněk 200 200