Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Valašská Polanka 270, 756 11 Valašská Polanka
Tel.: 571 446 362, 571 446 111
E-mail: info@valasskapolanka.cz
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel: 571 491 111
Fax: 571 491 101
E-mail: posta@mestovsetin.cz

Vedoucí odboru:
Ing. Jindra Tesařová
Tel: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 200
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Vedoucí oddělení:
RNDr. Alan Urc
Tel: 577 043 350
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra