Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Valašská Polanka a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí

Příslušný správce VT na území obce:
Mgr. Pavel Sušeň
Tel: 571 685 095, 602 581 855
E-mail: provozvalmez@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Senice
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-050, 4-11-01-054, 4-11-01-056, 4-11-01-058
ID toku: 10100152

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. David Smítka
Tel: 724523976
E-mail: david.smitka@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Valašská Polanka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Pozděchůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-053
ID toku: 10100152

 

Vodní tok Seninka
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-057
ID toku: 10202946

 

Vodní tok Veřečný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10284296

 

Vodní tok Vápenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-054
ID toku: 10284317

 

Vodní tok Škaredý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10208586

 

Vodní tok LP Veřečného potoka č. 4
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10198411

 

Vodní tok Machův potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10201042

 

Vodní tok LP Senice v km 5,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-054
ID toku: 10206663

 

Vodní tok PP Vápenky
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-054
ID toku: 10195991

 

Vodní tok LP Senice v km 8,35
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-050
ID toku: 10201091

 

Vodní tok LP Veřečného potoka č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10195259

 

Vodní tok PP Veřečného potoka č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-055
ID toku: 10198910

 

Vodní tok LP Vápenky č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-054
ID toku: 10193608