Elektronický Digitální Povodňový Portál

Ráječko - Vodní nádrže

Název Obec Katastr Druh díla Kategorie TBD Plocha [ha] Vodní tok Provozovatel
Lenčovský rybník Rájec-Jestřebí Karolín vodní nádrž 0.61 Ráječský potok Lesy České republiky, s.p. mapa
Vodní nádrž Hlubňa Ráječko Ráječko vodní nádrž 0.065 Chrábek Obec Ráječko mapa
Rybník Ráječko Ráječko Ráječko vodní nádrž 0.006 Liška Josef, Liška Milan, Liška Pavel mapa