Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.
Správce:
Povodí Labe, státní podnik., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí střediska: p. Stanislav Musílek, 465 420 426, 602 124 381, musileks@pla.cz 
Úsekový technik: pí Jana Truhlářová, 465 420 426, 602 192 743, truhlarovaj@pla.cz                  
Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí:

1-03-02-040, 1-03-02-044, 1-03-02-050, 1-03-02-056, 1-03-02-058

ID toku: 10100572

 

Vodní tok Sloupnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-043
ID toku: 10100572

 

Vodní tok Blahovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-052, 1-03-02-054
ID toku: 10185440

 

Vodní tok Svařeňka (Domoradice)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-063
ID toku: 10185445

 

Vodní tok Průmyslový náhon Loučné
Číslo hydrologického pořadí:

1-03-02-051, 1-03-02-055

ID toku: 10106215

 

Vodní tok Knířovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-053
ID toku: 10185441

 

Vodní tok Vanický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-057
ID toku: 10185442

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-053
ID toku: 10172594

 

Vodní tok Šnakov
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-058
ID toku: 10172600

 

Vodní tok Prostřední náhon Loučné
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-050
ID toku: 10116554

 

Vodní tok Malý náhon
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-050
ID toku: 10172582

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Úsekový technik: p. Petr Michek,  956 953 214, 725 409 539, petr.michek@lesycr.cz
Vodní tok Betlémský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-044, 1-03-02-049, 1-03-02-051
ID toku: 10185438

 

Vodní tok Přítok Betlémského p. do rybníka Chobot č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-049
ID toku: 10172576

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-063
ID toku: 10172716