Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe s. p.
Správce:
Povodí Labe, státní podnik., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí střediska: p. Stanislav Musílek, 465 420 426, 602 124 381, musileks@pla.cz 
Úsekový technik: pí Jana Truhlářová, 465 420 426, 602 192 743, truhlarovaj@pla.cz                  

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Vysoké Mýto. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Loučná
Číslo hydrologického pořadí:

1-03-02-040, 1-03-02-044, 1-03-02-050, 1-03-02-056, 1-03-02-058

ID toku: 10100572

  

Vodní tok Blahovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-052, 1-03-02-054
ID toku: 10185440

  

Vodní tok Průmyslový náhon Loučné
Číslo hydrologického pořadí:

1-03-02-051, 1-03-02-055

ID toku: 10106215

 

Vodní tok Vanický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-057
ID toku: 10185442

 

Vodní tok Prostřední náhon Loučné
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-050
ID toku: 10116554

  

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Úsekový technik: p. Petr Michek,  956 953 214, 725 409 539, petr.michek@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Vysoké Mýto, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Svařeňský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-063
ID toku: 10172716