Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zaječice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, s. p. Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Zaječice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Ležák
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-097, 1-03-03-098
ID toku: 10100169

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-098
ID toku: 10174122

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 
Ing. Tomáš Sajdl - vedoucí správy toků, telefon: 724 523 953, 956 953 201

Pověřený pracovník:
Petr Michek, telefon: 956 953 214

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Zaječice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bítovanka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-097
ID toku: 10174110

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-097
ID toku: 10174114

 

  • Vodní tok ve správě vlastníka pozemku
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-098
ID toku: 10174125

 

  • Vodní tok ve správě vlastníka HOZ
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-098
ID toku: 10174123