Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Bojkovice, Kolelač

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Záhorovice (Olšava)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice (Olšava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice (Olšava) C1

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bojkovice (Olšava) C2