Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Správce Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Střední Morava, Moravní Náměstí 766, 686 11 Uherské Hradšitě

Přímý výkon správy toků:
Provoz Uherský Brod, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Záhorovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Olšava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-092, 4-13-01-095, 4-13-01-096
ID toku: 10100083
Správcovství: ř.km 0 - 36,425 (ústí - soutok s Kolelačem)

 

Vodní tok Kladénka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-093 4-13-01-095
ID toku:

10100657

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-092
ID toku: 10195945

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-092
ID toku: 10185791

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-092
ID toku: 10191730

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Příslušný správce toků:
Ing. Milan Jurák
tel.: 725 257 311
e-mail: Jurak.ost57@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Záhorovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Koménka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089, 4-13-01-092
ID toku: 10191642

 

Vodní tok Rudický p. PPč.-2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10204027

 

Vodní tok LP č. 11 Koménky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10203652

 

Vodní tok PP č.9 Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10205416

 

Vodní tok PP č.10 Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10189070

 

Vodní tok LPč.6 PPč.2(Rudický p.) Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10200703

 

Vodní tok PPč.7LPč.6 PPč.2(Rudický p.)Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10196166

 

Vodní tok PPč.3 PPč.2(Rudický p.)Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10186776

 

  • Vodní toky ve správě Správce ZVHS - HOZ

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10197139

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10201935

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-095
ID toku: 10196908