Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Ing. Michaela Wrobelová, Dis.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Eva Gazdíková

 

Ohrožující objekty

Na území města Zubří se nachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Kontaktní osoba
Gumárny Zubří Miloslav Kašpar
ČOV Zubří Libor Holuša
BRANO a.s. David Pospíšil
Radomil Jurajda
Lumír Suchánek
Antonín Šupler Antonín Šupler
LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ FIRMA, spol. s.r.o Petr Chuděj

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt
stavební mechanizace Vincenc Mizera (KMO Zubří)
nákladní automobily Oldřich Divín
nákladní automobily Radek Vaculín
nákladní automobily Jan Mitáš
traktory Libor Zeman  
nákladní automobily Petr Těhan
montážní plošina Michal Hasalík

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Zubří

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kontakt Ubyt. kap.
Strav. kap.

ZŠ TGM (1. stupeň)

Místo shromáždění Školní 540 Mgr. Marie Pyrchalová 540 800

ZŠ - tělocvična (2. stupeň)

Místo ubytování Hlavní 70 Mgr. Tomáš Randýsek 100  

Sokolovna

Místo ubytování Hlavní 459 Josef Randus 100  

Sportovní hala

Místo ubytování Hlavní 492 Josef Randus 200