Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Tel.: 571 757 051
E-mail: podatelna@mesto-zubri.cz
Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 661 111
E-mail: podatelna@roznov.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Miroslav Dobeš
Tel: 571 661 243
E-mail: dobes.zp@roznov.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra