Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Zubří a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Zubří, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rožnovská Bečva
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-110, 4-11-01-111, 4-11-01-112, 4-11-01-113 4-11-01-114, 4-11-01-116, 4-11-01-117
ID toku: 10100102

    

Vodní tok Hamerský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-116
ID toku: 10197643

 

Vodní tok Mlýnský potok (Zuberský náhon)
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-110, 4-11-01-116, 4-11-01-111, 4-11-01-112,  4-11-01-114, 4-11-01-113
ID toku: 10205925

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-115
ID toku: 10187501

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s.p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
ST - Oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vodní tok Hodoforský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-113, 4-11-01-116, 4-11-01-113
ID toku: 10200324

 

Vodní tok Starozuberský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-111, 4-11-01-116, 4-11-01-111, 4-11-01-112
ID toku: 10188617

 

Vodní tok Romanovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-111
ID toku: 10189026

 

Vodní tok Čertoryjský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-113
ID toku: 10201141

 

Vodní tok Olšovec
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-111
ID toku: 10188911

 

Vodní tok Z pod Ještiny
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-117
ID toku: 10206825