Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Zubří a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Pavlína Burdíková
Tel. 602 768 980, E-mail: provozvalmez@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Zubří, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rožnovská Bečva 10100102 4-11-01-112, 4-11-01-113
Hamerský potok 10197643 4-11-01-116
Zuberský náhon (Hamerská strouha) 10205925 4-11-01-112, 4-11-01-113, 4-11-01-163
Bezejmenný vodní tok 10187501 4-11-01-115
Bezejmenný vodní tok 10195943 4-11-01-163
Bezejmenný vodní tok 10188311 4-11-01-163

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s.p. 
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
ST - Oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Pavel Pernica
Tel. 956 957 201, E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Zubří, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Starozuberský potok 10188617 4-11-01-111, 4-11-01-112
Hodorfský potok 10200324 4-11-01-112, 4-11-01-113
Romanovský potok 10189026 4-11-01-111
Čertoryjský potok 10201141 4-11-01-113
Olšovec 10188911 4-11-01-111
Z pod Ještiny 10206825 4-11-01-117 
Galička 10204024 4-11-01-113
LP Romanovského potoka č.5 10207268 4-11-01-111
LP Olšovce č.5 10191833 4-11-01-111