Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hlavní 36, 790 65 Žulová
Tel.: 584 437 129
E-mail: starosta@mestozulova.cz
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 151
E-mail: posta@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
Fax: 585 508 813
e-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.