Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Žulová a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava 2, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč
tel: 553 625 256, 602 538 515, e-mail: jiri.tkac@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub
tel.: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky na území města Žulová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vidnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-045
ID toku: 10100206

  

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-048
ID toku: 10100560

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-047
ID toku: 10209399

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-041
ID toku: 10211629

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10210939

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-045
ID toku: 10215334

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-048
ID toku: 13000066

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí správy toků - Ing. Miroslav Kahánek
tel: 956 951 111, 724 523 966, e-mail:miroslav.kahanek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 101 - Miroslav Macháček
tel: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Žulová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Stříbrný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10212358

 

Vodní tok Plavný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051 
ID toku: 10217645

 

Vodní tok Skorošický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046 
ID toku: 10216520

 

Vodní tok Nýznerovský
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10214065

 

Vodní tok LP Plavného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051
ID toku: 10211106

 

Vodní tok PP Plavného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051
ID toku: 10216670

 

Vodní tok PP Plavného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051
ID toku: 10217571

 

  • Vodní toky bez správce

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky delší než 0,5 km, u kterých správce není určen. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok bezejmenný tok (HOZ)
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-048
ID toku: 10211225