POVODŇOVÝ PLÁN městyse Komárov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy s. p.č. j. 60030/2013-323 ze dne 29. 11. 2013
Č. j.: ; ze dne 25. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí 
Č. j.: LCR953/003577/2014; ze dne 16. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 11. 2014
offline verze 18. 11. 2014
digitalizovaná verze 18. 11. 2014
databáze POVIS 18. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i