POVODŇOVÝ PLÁN města Rožmitál pod Třemšínem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 437/2015-122; ze dne 06. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/007168/2014; ze dne 12. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2015
offline verze 15. 12. 2015
digitalizovaná verze 15. 12. 2015
databáze POVIS 15. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i