KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bdeněves (Mže)
Tok: Mže
Stanice: Bdeněves (Mže)
GPS: 49.7696170°N, 13.2282560°E
Obec: Bdeněves
ORP: Nýřany
Kraj: Plzeňský
Hlásný profil kat. C se nachází při severozápadním okraji intravilánu obce na pravém břehu Mže. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je obec Bdeněves.
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-1780-0-00
Nejvyšší zaznamenaný stav: 167cm (30.12.2020)
Provozovatel stanice: obec Bdeněves
Příjemci varovných SMS zpráv:
Bc. Petr Chleborád starosta obce Bdeněves
Poznámka:
Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Bdeněves povodňovému orgánu města Město Touškov a obce Kozolupy.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
280
II.SPA pohotovost
300
III.SPA ohrožení
320
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/bdeneves-mze-/
export evidenčního listu: 17.09.2021 21:39
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.