KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bdeněves (Mže)
Tok: Mže
Stanice: Bdeněves (Mže)
GPS: 49.76976°N, 13.22811°E
Obec: Bdeněves
ORP: Nýřany
Kraj: Plzeňský
Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním naměřených dat se nachází na řece Mži nad obcí Bdeněves. Hlásný profil provozuje obec Bdeněves. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu povodňový orgán obce Bdeněves informuje povodňové orgány města Město Touškov a obce Kozolupy.
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-178
Nejvyšší zaznamenaný stav: 82cm (08.05.2019)
Provozovatel stanice: Obec Bdeněves
Příjemci varovných SMS zpráv:
Bc. Petr Chleborád starosta obce Bdeněves
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
280
II.SPA pohotovost
300
III.SPA ohrožení
320
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/bdeneves-mze-/
export evidenčního listu: 06.12.2019 01:33
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.